Gửi một tin nhắn!
Bài viết / Chi tiết bài viết

Tài liệu giảng dạy và học tập

329  Lượt Xem

Các chuyên đề phục vụ cho các môn học


Môn Toán

SKKN: Cách tìm nghiệm cho một loại phương trình - Dương Mai Loan. Tải về >>

Phương pháp đồ thị biện luận hệ có tham số - Nguyễn Thị Tư. Tải về >>

Giáo án (PowerPoint): Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng - Tiết 36 - Dương Mai Loan. Tải về>>

Giáo án (PowerPoint): Khái niệm đạo hàm - Tiết 73 - Dương Mai Loan. Tải về >>

Bài tập ôn thi học kỳ I môn toán lớp 10 - Mathvn. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Toán 10

 Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Toán 12


Môn Vật lí

Hướng dẫn giải bài tập có liên quan đến xung của lực - Trần Thúy Quỳnh. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Vật lí 10

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Vật lí 11

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Vật lí 12


Môn Hóa học

SKKN: Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan phân Ancol-Phenol - Phan Hồng Thục. Tải về >>

Giáo án (PowerPoint): ANCOL - Tiết 1 - Phan Hồng Thục. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học 10

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học 11

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Hóa học 12


Môn Sinh học

Phương pháp giải bài tập di truyền học quần thể lớp 12 - Trần Quốc Lập. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Sinh học 10

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Sinh học 11

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Sinh học 12


Môn Tin học

Giáo trình soạn thảo PowerPoint 2003Tải về >>

SKKN: Các bước giải bài toán trong tin học - Chu Thị Tú Anh. Tải về >>

Giáo án (PowerPoint): Mạng máy tính - Bài 20 - Chu Thị Tú Anh. Tải về >>


Môn Ngữ văn

SKKN: Hai điều then chốt trong việc ôn thi môn Ngữ văn - Nguyễn Thị Hải. Tải về >>

SKKN: Lấy học sinh làm trung tâm trong việc thiết kế bài học tác phẩm văn trương - Lê Thị Hằng Nga. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Ngữ văn 10

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Ngữ văn 11

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Ngữ văn 12


Môn Lich sử

SKKN: Một số biên pháp nâng cao hiệu quả dạy học môn Lịch sử THPT - Đào Thị Minh Thư. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Lịch sử 10, 11, 12


Môn Địa lí

SKKN: Sử dụng kênh hình trong dạy và học môn Địa lí - Vi Thị Bích Hà. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Địa lí 10


Môn Tiếng Anh

SKKN: Hướng dẫn ôn tập học kỳ II lớp 10 - Nguyễn Ngọc Hà. Tải về >>

Helping students develop reading skill - Nguyễn Thị Thu Hiền. Tải về >>

Giáo án (PowerPoint): The 82nd period: Lesson 13 (cont.). Situations & Practice 2 - Nguyễn Thị Thu Hiền. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Tiếng Anh 10

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Tiếng Anh 11

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Tiếng Anh 12


Môn GDCD

SKKN: Đổi mới phương pháp dạy học môn GDCD ở THPT - Triệu Thị Khuyên. Tải về >>

Giáo án (PowerPoint): Chính sách quốc phòng và an ninh - Bài 14 - Triệu Thị Khuyên. Tải về >>

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn GDCD 10, 11, 12


Môn Thể dục


Môn Âm nhạc

SKKN: Giảng dạy và giáo dục văn hóa dân tộc Dao qua môn Âm nhạc - Ngô Gia Tuệ. Tải về >>


Môn GDQP-AN


Môn Công nghệ

Ngân hàng câu hỏi, bài tập ôn tập học kỳ 1 môn Công Nghệ 10


Tài liệu khác

Tài liệu của CLB nói tiếng dân tộc

Tài liệu nói tiếng dân tộc phần 1. Tải về >>

Tài liệu nói tiếng dân tộc phần 2. Tải về >>

Tài liệu nói tiếng dân tộc phần 3. Tải về >>

Tài liệu nói tiếng dân tộc phần 4. Tải về >>

Tài liệu nói tiếng dân tộc phần 5. Tải về >>

Bài viết

Ads by Gocom

Nguồn hàng - Nhà cung cấp

Kết nối trực tiếp, đặt mua, hỏi giá, ...tìm hiểu về nhà cung cấp   Tìm hiểu Gocom là gì?